Skip to main content

Garantija

Visām RenArt.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

Eiropas Savienības noteiktā prasība ir nodrošināt 2 gadu garantiju elektroprecēm.

Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme, apmaksāts rēķins).

Ja garantijas ietvaros tiek konstatēti jebkādi defekti vai bojājumi, mēs nodrošinām diagnostiku un tehnikas remontu. Gadījumos, kad ražošanas defekts ir nopietns, tiek veikta tūlītēja brāķētās preces apmaiņa pret citu, līdzvērtīgu. 

Lietošanas noteikumi

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Izmantojiet ierīci tikai tam paredzētajiem mērķiem, atbilstošos apstākļos.

Braukšanai lietojiet aizsargķiveri, elkoņu un ceļu sargus.

Sargājiet ierīci no mitruma, smiltīm, triecieniem un ekspluatācijai neatbilstošas gaisa temperatūras. Pieļaujamā gaisa temperatūra ir no -10 līdz 50 C grādiem.

Ierīces kopšanai izmantot mīkstu samitrinātu drānu bez mazgāšanas līdzekļiem. Nekādā gadījumā nemērkt un neskalot zem tekoša ūdens.

Ierīce nav paredzēta lietošanai ceļu satiksmē braucot pa koplietošanas autoceļiem, kā arī braukšanai pa smiltīm, dubļiem vai ūdeni.

Garantijas nosacījumi neattiecas uz:

Bojājumiem, kas radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce).

Bojājumiem, kas radušies ierīcē iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem, smiltīm, vai mehānisku bojājumu gadījumos.

Ierīce patvaļīgi remontēta, pārbūvēta vai sabojāta, nav salasāms sērijas numurs.

Ierīcei bojājums radies ekspluatācijas gaitā, nodiluma rezultātā.

Izmantoti nestandarta piederumi.

Uz akumulatoru, akumulatora lādētāja savienojuma kabeļiem, kontaktdakšām.

Nav ievēroti pareizi lietošanas noteikumi.

PASŪTI ONLINE VAI PA TĀLRUNI

+371 20144188

Uzzini vairāk par

Līzinga iespējām

Uzzini vairāk par

Piegādes iespējām